Over toon

TOON Amsterdam is een initiatief van Marina Slabbers en Laura Binkhorst (moeder en dochter). Begin 2012 zochten zij samen naar een nieuwe invulling van het ‘dagelijks leven’. Marina was op zoek naar een nieuwe uitdaging en Laura had net haar HBO-diploma behaald. Het doel was om een plek te realiseren waar ze iedere dag met plezier naartoe konden en waarmee ze zichzelf konden onderhouden.

En dat is gelukt!

En niet alleen voor Marina en Laura is het een fijne plek. Zij hebben een grote schare aan TOONers aan zich weten te verbinden die de ruimte ook zo waarderen en er hun werk willen TOONen! En ook bezoekers weten iedere dag hun weg weer naar TOON te vinden om zich opnieuw te laten verrassen door al het geTOONde werk, in de winkel én op het podium.